The Harbour Hotel

China Hotel, A Marriott Hotel

Dong Fang Hotel Guangzhou

Xinghe Business Hotel

Hotel Elan

Yingshang Hotel 

Xinghe Xiangjiang Hotel 

T Social Hotel

Guangdong Baiyun City Hotel

Liuhua Hotel